Lokal hjortevildtforvaltning

Naturstyrelsen har sammen med Vildtforvaltningsrådet nedsat 12 regionale hjortevildtgrupper.

Gruppernes hovedopgaver er:

  • at udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler for kronvildt

  • at gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på De Jagtetiske Regler for kronvildt

  • at medvirke til at skabe et overblik over både kronvildtets og dåvildtets bestandsudvikling og sammensætning

  • at medvirke til at skabe overblik over afskydningen

  • at medvirke til at skabe overblik over de skader som både kronvildt og dåvildt forvolder i jordbruget.
Læs mere om retningslinjerne for arbejdet på:

Retningslinier for arbejdet i hjortevildtgrupperne

Læs mere om de Jagtetiske Regler for kronvildt

Hent "Vildtforvaltningsrådets etiske regler for kronvildtjagt"

Oprindeligt blev de 12 regionale hjortevildtgrupper nedsat til kun at behandle kronvildt, men på anbefaling af Vildtforvaltningsrådet er kommisoiret ændret, så også diskussion om forvaltning af dåvildt i Danmark kommer til at indgå i gruppernes arbejdsområde.

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside