Hjortevildtgruppen Djursland

Hjortevildtgruppen Djursland er en af de 12 regionale grupper, der er nedsat af Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådet.

Gruppens hovedopgaver er:

  • At udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler for kronvildt.

  • At gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på De Jagtetiske Regler for kronvildt.

  • At medvirke til at skabe et overblik over både kronvildtets og dåvildtets bestandsudvikling og sammensætning.

  • At medvirke til at skabe overblik over afskydningen.

  • At medvirke til at skabe overblik over de skader som både kronvildt og dåvildt forvolder i jordbruget.

Læs mere om gruppen på

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside