Medlemmer af Hjortevildtgruppen, Fyn

Medlemmerne af Hjortevildtgruppen Fyn er udpeget af organisationerne for perioder på 4 år. Udpegningen følger frekvensen for kommunalvalg.

Hjortevildtgruppen Fyn består af følgende medlemmer:

Danmarks NaturfredningsforeningNanna Bille Adamsen
Dansk LandbrugHans Jacob Clausen
Dansk SkovforeningStig Bille Brahe Selby
FriluftsrådetBørge Langkilde Rasmussen
Danmarks JægerforbundCarsten Andersen
Skovforeningen/Dansk LandbrugChristian Ahlefeldt-Laurvig

Sekretariat:
Naturstyrelsen – Fyn
Sollerupvej 24
5600 Faaborg
fyn@nst.dk

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside