Hjortevildtgruppen Himmerland

Hjortevildtgruppen Himmerland er en af de 12 regionale grupper, der er nedsat af Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådet.

Gruppens hovedopgaver er:

  • At udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler for kronvildt.

  • At gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på De Jagtetiske Regler for kronvildt.

  • At medvirke til at skabe et overblik over både kronvildtets og dåvildtets bestandsudvikling og sammensætning.

  • At medvirke til at skabe overblik over afskydningen.

  • At medvirke til at skabe overblik over de skader som både kronvildt og dåvildt forvolder i jordbruget.

Medlemmer af hjortevildtgruppen Himmerland:

Formand for gruppen:
Danmarks Jægerforbund
Niels Quist-Jensen
40 17 82 36
nq@njylls.dk

Næstformand
Dansk Landbrug
Lars Tolstrup
2023 5544
lars@tolstrupfarming.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Anton Thøger Larsen
28 69 13 73
anton56larsen@gmail.com

Dyrenes Beskyttelse
Peter Espersen
21 47 52 60
pe@dyrenesbeskyttelse.dk

Dansk Landbrug/Dansk Skovforening
Vacant

Dansk Skovforening
Henrik Thorlacius-Ussing
20 73 41 64
htu@lindenborg.dk

Sekretariat:
Naturstyrelsen – Himmerland
Ivar Høst
20 66 82 30
ivh@nst.dk

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside