Nordsjælland

Hjortevildtgruppen for region Nordsjælland

Opbygningen af Hjortevildtgruppen

For regionen nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 6 personer, dækkende følgende foreninger, organisationer mv:

  • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund, der er formand for arbejdsgruppen.
  • 1 repræsentant for Dansk Landbrug.
  • 1 repræsentant for Dansk Skovforening.
  • 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovforening.
  • 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening.

Hjortevildtgruppen for Region Nordsjælland består af følgende personer:

Danmarks Jægerforbund
Nicolaj Pedersen (formand)
Tlf. 26812885
E-mail: npjagt@tuta.io

Dansk Skovforening
Carl F. Bruun
Tlf. 48390006/21752836
E-mail: bruun@esromgaard.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Birgith Sloth
Tlf. 20890439
E-mail: beeco11@yahoo.dk

Dyrenes Beskyttelse
Morten Richter-Hansen
Tlf. 61550624
E-mail: mrichterh@icloud.com

Dansk Skovforening/Dansk Landbrug
Preben Birch
Tlf. 48212117
E-mail: birch@birchbybjerggaard.dk

Landbrug & Fødevarer
Philip Madsen (næstformand)
Tlf. 47745174
E-mail: phima@phima.dk

Sekretariat Vildtforvaltningskonsulent
Anders Jensen
Naturstyrelsen Midtsjælland
Ulkerupvej 1
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 22221663
E-mail: msj@nst.dk

Hjortevildtgruppen for Region Nordsjælland forventer at afholde møde 3-4 gange årligt.

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside