Sønderjylland

Hjortevildtgruppen for region Sønderjylland

Hjortevildtgruppen Sønderjylland er en af de 12 regionale grupper, der er nedsat af Vildtforvaltningsrådet.

Formålet med grupperne er;

  • At fastsætte regionale mål for hjortevildtet, der udmønter de nationale målsætninger.
  • At medvirke til at skabe et overblik over hjortevildt og hjortevildtets udvikling og sammensætning.
  • At søge konsensus om mål og midler samt løbende evaluere fremdriften.
  • At udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler.
  • At medvirke til at skabe overblik over afskydningen.
  • At medvirke til at skabe overblik over de skader som dyrene forvolder i jordbruget.
  • At fremme lokale initiativer med forsøg til fælles forvaltning.

Kommissorium og retningslinjer

Kommissorium for de regionale hjortevildtgrupper

Retningslinjer for arbejdet i de regionale hjortevildtgrupper

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside