Skitse til forretningsorden

Hjortevildtgrupperne skal selv aftale forretningsorden for arbejdet. Vigtige elementer i en sådan forretningsorden er:

 • Formålet med arbejdet
 • Målgrupper
 • Deltagere
 • Arbejdsprogram, bruttoliste over opgaver
 • Koordinering med evt. øvrige lokale arbejdsgrupper
 • Mødeforløb, referat og rapportering

Naturstyrelsens distrikter (Thy, Buderupholm, Fussingø, Feldborg, Klosterheden, Oxbøl, Lindet, Odsherred og Frederiksborg) varetager sekretariatsfunktionen og dermed også formaliseringen af forretningsordenen.

Arbejdets formål

Overordnet er det formålet at sikre en bæredygtig forvaltning af hjortevildt i Danmark herunder:

 • At sikre, at hjortevildt får udbredelse i nye danske lokalområder.
 • At sikre en bæredygtig og demokratisk jagt, herunder
  • stedvist at mindske afskydning af unge hjorte,
  • stedvist at lempe jagttryk og afskydning på forholdsvist små terræner,
  • at styrke jagtetikken,
 • At sikre vildtafværgning og regulering ved omfattende vildtskader på afgrøder.
 • At sikre befolkningen rimelige muligheder for at opleve hjortevildt i naturen.

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside