Lolland-Falster og Møn

Hjortevildtgruppen for Lolland, Falster og Møn

Gruppens hovedopgaver er at:

  • udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler for dåvildt
  • gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på De Jagtetiske Regler for dåvildt
  • medvirke til at skabe et overblik over dåvildtets bestandsudvikling og sammensætning
  • medvirke til at skabe overblik over afskydningen
  • medvirke til at skabe overblik over de skader som dåvildt forvolder i jordbruget.

Gruppen vil især sætte fokus på:

  • For stor afskydning på for små arealer.
  • Der er for mange hundyr i forholde til hjorte i bestandene.
  • Alderssammensætningen af hjorte er skæv – med alt for få gamle hjorte (+5år).
  • Oplyse om hensigtsmæssig og ”korrekt” afvikling af trykjagter.
  • Sætte fokus på eftersøgning af påskudte dyr.

Gruppens medlemmer

Medlemsliste

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside