Beredskabsplan for hav­pattedyr og havfugle

Der er etableret en beredskabsplan med det formål at sikre en koordineret og effektiv indsats, når havpattedyr og havfugle kommer i nød eller driver døde i land.

Der er etableret en beredskabsplan med det formål at sikre en koordineret og effektiv indsats, når havpattedyr og havfugle kommer i nød eller driver døde i land.

En vigtig forudsætning for at man i en givet situation er i stand til at iværksætte foranstaltninger til at afhjælpe eller afværge virkningerne af for eksempel en oliekatastrofe til havs eller massedød blandt havpattedyr er, at der foreligger retningslinier for en omgående indsats - et beredskab.

Naturstyrelsens beredskab vedrørende havpattedyr og havfugle har to hovedfunktioner, dels at opbygge et videngrundlag, der gør det muligt at forebygge, dels at overvåge en situation under udvikling og iværksætte de nødvendige foranstaltninger, således at syge, strandede og olieforurenede dyr ikke lider unødigt.

I Danmark har der i en længere årrække været gennemført mere eller mindre systematiske registreringer af strandede havpattedyr på de danske kyster. Siden 1991 har der af Naturstyrelsen i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum, i København været gennemført registrering af strandede havpattedyr, som overvejende omfatter marsvin og sæler.

Læs mere om beredskabsplan for hav­pattedyr på mst.dk

Eksempler på olieforurening

Anholt, 2005
Øresund, 2008
MiljøDanmark 2008

Kontakt

Miljøstyrelsens Beredskabsvagt

Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
Dir. 20 35 21 94
E-mail: mst@mst.dk


Naturstyrelsens lokale enheder

Kontaktpersoner på Naturstyrelsens enheder


Fiskeri- og Søfartsmuseet

Tarphagevej 2 
6710 Esbjerg V 
tlf. 76 12 20 00 
E-mail: fimus@fimus.dk

 

Zoologisk Museum

Universitetsparken 15 
2100 København Ø 
tlf. 35 32 22 22

 

DCE, Århus Universitet

Havpattedyr:  

Frederiksborgvej 399 
4000 Roskilde 
tlf. 87 15 00 00
E-mail: ecos@au.dk 


Oliefugle:

C.F. Møllers Allé 8
8000 Aarhus C
tlf: 87 15 00 00  
e-mail: dce@au.dk

 

Miljøstyrelsen

Tolderlundsvej 5
5000 Odense C 
tlf.: 72 54 40 00 
E-mail: mst@mst.dk

 

Søværnets Operative Kommando 

Maritime Assistance Service 
MAS Karup 
Postboks 483 
7470 Karup J 
tlf.: 72 85 03 70
e-mail: mas@sok.dk

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Holbergsgade 6 
1057 København K 
tlf.: 38 10 60 00 
e-mail: fvm@fvm.dk

 

Danmarks Fiskeriforening 

Nordensvej 3, Taulov
7000 Fredericia
tlf.: 70 10 40 40 
e-mail: mail@dkfisk.dk

 

Danmarks Jægerforbund 

Molsvej 34
8410 Rønde
tlf.: 88 88 75 00 
e-mail: post@jaegerne.dk

 

DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer 
e-mail: aqua@aqua.dtu.dk

 

Dansk Ornitologisk Forening 

Vesterbrogade 140 
1620 København V 
tlf.: 33 28 38 00
e-mail: dof@dof.dkNB: Adresser på lokale fiskeriinspektioner, kommuner, Falcks stationer og private organisationer indgår i det lokale beredskab.