Jagt- og vildtforvaltning i Søhøjlandet

Vildtkonsulent

Lars Bruun Hansen
Vejlbo, Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg
E-mail: lbh@nst.dk
Direkte tlf.: 72 54 39 44
Mobil tlf.: 40 30 05 76
Christian Lylloff Qvortrup
Vejlbo, Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg
E-mail: chq@nst.dk
Direkte tlf.: 72 54 39 39
Mobil tlf.: 40 28 05 68

Arbejdsopgaver

Enhedens jagt- og vildtforvaltningsopgaver består dels af administration af lovgivningen omkring Jagt- og vildtforvaltning, dels håndtering af jagten på Enhedens egne arealer.
De lovmæssige opgaver består blandt andet af afholdelse af jagtprøver for ca. 7-800 jagttegnsaspiranter om året, fordelt på 3 jagtprøve baner, vejledning om og sagsbehandling af problemer med skadevoldende vildt, overordnet tilsyn med vildtreservater indenfor Enhedens område, vejledning om vildtplanter og andre biotopforbedrende tiltag samt svar på spørgsmål om lovgivningen generelt.

Jagtlovgivningen

Søhøjlandet er lokal myndighed indenfor Jagt- og Vildtforvaltningslovene i kommunerne: Favrskov, Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Skanderborg og Århus samt Silkeborg (undtagen gl. Kjellerup kommune der hører hjemme ved Naturstyrelsen – Midtjylland).

Rutebeskrivelse til Jagtprøvebanerne

Her kan du se en rutevejledning til de 3 jagtprøvebaner der benyttes af Naturstyrelsen – Søhøjlandet. Falling-Ålstrup banen og Sønder Vissing banen bruges både forår og efterår, mens banen i Christianshøj kun benyttes i forårsperioden.

Vildtreservat-foldere

Stavns Fjord
Reservater i Horsens Fjord 
Endelave

Generelt om jagt og vildt

Plant for vildtet – tilskud til vildtplantning
Plantevalg.dk – gode forslag til valg af planter
Husmår på loftet – hvad gør du?

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside

Log på Mit jagttegn, find jagttider, indberet vildtudbytte og læs om jagtformer, våben, vildtforvaltning og lovgivning vedrørende jagt.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside