Jagt og vildtforvaltning, Kronjylland

Vildtkonsulent 

Sandor Hestbæk Markus
Tingtofte, Vasevej 7
8920 Randers NV
tlf.: 72 54 39 28
E-mail: shm@nst.dk 

Vores jagt og vildtforvaltningsopgaver kan opdeles i to dele. En del beskæftiger sig med styrelsens generelle opgaver i forbindelse administration af Jagt- og Vildtforvaltningsloven, som bl.a. består afholdelse af jagtprøver, rådgivning, behandling af ansøgninger i relation til jagtloven m.m. Den anden del er håndtering af jagt og vildtforvaltning på enhedens egne arealer i Kronjylland.

På Kronjyllands enhed er det generelt vildtkonsulenten, som varetager disse opgaver. Foruden de generelle opgaver har enheden også hovedansvaret for nogle af Naturstyrelsens andre opgaver indenfor jagt- og vildtforvaltning, bl.a. behandler enheden af ansøgningerne i forbindelse med Skydebanepuljen samt varetager biotopplanerne.

Jagt- og vildtforvaltningslove

Naturstyrelsen – Kronjylland er lokal myndighed for jagt- og vildtforvaltningsloven i følgende kommuner:
  • Viborg
  • Randers
  • Norddjurs
  • Syddjurs

Fredning af kronvildt-spidshjorte på Djursland

Kronvildtgruppen Djursland har foreslået en lokal fredning af spidshjorte på Djursland. Naturstyrelsen har imødekommet ønsket i en ny bekendtgørelse om jagttider

Fussingø Jægerforum

Naturstyrelsen – Kronjylland har etableret Fussingø Jægerforum for blandt andet at sikre en bedre dialog med områdets jægere.

Foldere for vildtreservater

Sødring Vildtreservat
Ebeltoft Vig 
Mariager Fjord Vildtreservat 

Se endvidere

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside

Log på Mit jagttegn, find jagttider, indberet vildtudbytte og læs om jagtformer, våben, vildtforvaltning og lovgivning vedrørende jagt.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside