Naturstyrelsen Vendsyssel

Naturstyrelsen i Vendsyssel forvalter statens skove og naturarealer i Vendsyssel – både i forhold til skovdrift, naturpleje og friluftsliv. Enheden administrerer noget af landets mest storslåede natur i Vendsyssel samt på Læsø og Hirsholmene i Kattegat. Skovene er hovedsageligt nåleskovsplantager, anlagt for at dæmpe sandflugten.

Kontakt Naturstyrelsen Vendsyssel

E-mail: vsy@nst.dk

Tlf. 72 54 36 53

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00

Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Vendsyssel

Sct. Laurentii Vej 148
9990 Skagen

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399546
EAN: 5798000860537

Find vej (Google maps)

 

Det kan du lave i naturen

Nyheder fra Naturstyrelsen Vendsyssel

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne