Klitsyn i Vendsyssel

Klitsyn i 2023

Naturstyrelsen Vendsyssel holder i slutningen af maj 2023 internt klitsyn på klitfredede arealer. Ved klitsynet deltager medarbejdere fra Naturstyrelsen Vendsyssel samt eksterne entreprenører.

Der afholdes ikke offentligt klitsyn i 2023. Ved spørgsmål eller kendskab til særlige forhold, vi skal være opmærksomme på, er du velkommen til at kontakte os. 

Sandflugtsdæmpning 

Naturstyrelsen Vendsyssel varetager sandflugtsdæmpningen langs de klitfredede arealer fra Skagen til Ejstrup Klit syd for Rødhus. Beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes dæmpningsforanstaltninger, sker på baggrund af en afvejning af hensynet til naturen, herunder de internationale naturbeskyttelsesinteresser, landskabet og udgiften til dæmpningen over for andre berørte samfundsværdier.

Dæmpningsarbejdet omfang fastlægges af Naturstyrelsen ved en årlig besigtigelse af de klitfredede arealer. Dæmpningsarbejder består hovedsageligt af påkørsel af halm på stier, kvaspålægning, opsætning af faskiner samt plantning af hjelme.

Referater fra tidligere klitsyn

Klitsyn Vendsyssel 2023

Klitsyn Jammerbugt 2018

Klitsyn Hjørring 2018

Klitsyn Frederikshavn 2018

Kontakt 

Ingeborg Brix Vilhelmsen 

Forstfuldmægtig 

Mail: inbrv@nst.dk  Telefon: 21 61 83 07