Driftsplan Vendsyssel

Plan for driften af Naturstyrelsens arealer

Driftsplanen beskriver den fremtidige drift af statens arealer administreret af Naturstyrelsen – Vendsyssel. Det drejer sig om de kystnære klitplantager fra Skagen til Tranum, mindre arealer i det indre af Vendsyssel, skov og naturarealer på Læsø samt Hirsholmene. Planen er udarbejdet ud fra et 300 årigt perspektiv og udstikker rammer for driften inden for en rullende 15 årig-driftsplanperiode med en planlagt revision 1-2 gange i perioden. Planperiode for denne driftsplan er 2007 – 2021. Planen er dog stadig gældende da der endnu ikke er udarbejdet driftsplan for næste planperiode.

Plads til flere arter i skoven og det åbne landskab

"Vi arbejder på at gøre vores skove mere artsrige. Vi vil gerne have flere træarter på samme areal både af hensyn til svampe, insekter og fugle, men også for at gøre vores skove mere robuste og klar til at møde klimaforandringer. På vores øvrige naturarealer, hederne, engene og klitterne, arbejder vi konstant mod større naturindhold, f. eks. flere blomster og insekter. På alle vores arealer har vi samtidigt fokus på at skabe gode muligheder for friluftslivet."

Jesper Blom-Hansen, Skovrider Naturstyrelsen Vendsyssel

Sådan bliver en driftsplan til