Arealbeskrivelser

For hvert af Naturstyrelsen Vendsyssels arealer er status, planer og plankonsekvenser samlet i en skovvis beskrivelse. Beskrivelsen er en slags "miniplan" for hver skov eller åbne naturareal.

Naturstyrelsen Vendsyssels arealer

Arealbeskrivelserne er udarbejdet som bilag til driftsplanen 2007-2021. Der kan siden udarbejdelsen af denne plan være sket større ændringer i Naturstyrelsens ejerskaber. Nye arealer kan være kommet til og andre blevet solgt fra. Få et opdateret overblik over Naturstyrelsens ejerskab og arealanvendelser her