Driftsplaner for Naturstyrelsens arealer

Driftsplanlægning af Naturstyrelsens arealer

Frem til og med 2019 har Naturstyrelsens udarbejdet driftsplaner, som foreskriver hvad der ønskes gennemført af forvaltningstiltag i skovene og på de lysåbne arealer.

Via kortet på denne side kan man se driftsplanerne for enkelte områder.

Driftsplanerne er fortsat gældende planlægning, med mindre de er blevet erstattet af udpegninger med naturnationalparker, urørt skov eller der er udarbejdet nye forvaltningsplaner for arealerne.

Forvaltning af skove til biodiversitetsformål

Med omfattende udpegninger af statslige skovarealer til biodiversitetsformål, herunder naturnationalparker og urørt skov, forvaltes de udpegede skove, efter de overordnede retningslinjer for forvaltning af urørt skov.

Læs mere om "Overordnede retningslinjer for forvaltning af urørt skov".

Dette gælder frem til at der foreligger nye forvaltningsplaner eller naturnationalpark-projektbeskrivelser.

Hvor langt er planen?

Sådan blev en driftsplan til

Hvad er en driftsplan?

Naturstyrelsen udarbejder langsigtede driftsplaner for alle sine arealer. Driftsplanerne beskriver, hvordan styrelsens skove og og lysåbne arealer skal drives og plejes, og de har dermed betydning for både friluftsliv og natur. Planerne gælder for 15 år ad gangen, med en planlagt revision en til to gange i perioden.

En driftsplan indeholder blandt andet:

  • En beskrivelse af den overordnede målsætning for arealdriften
  • Beskrivelser og målsætninger for de enkelte skov- og naturområder
  • En plan for skovdriften
  • En plan for hvordan naturarealer skal plejes
  • En plan for landskabets udvikling
  • En plan for friluftsliv
  • En plan for pleje af fortidsminder og kulturspor