Sådan kommer du med input

Sådan kommer du med input

Naturstyrelsen skal i løbet af 2016 og 2017 udarbejde nye driftsplaner for en række af sine arealer. Processen er i den indledende fase, og allerede nu vil vi indkalde brugernes viden og ønsker, så det kan indarbejdes fra starten.

Hvad er en driftsplan? Læs om driftsplaner

Send os dit bidrag

Du kan bidrage til arbejdet med de nye driftsplaner ved at sende os:

- Din viden om arealerne. Det kan f.eks. være en registrering af natur- og landskabsforhold, gerne med kort, med en specifik udpegning af, hvor orkideerne vokser, hvor rovfuglerederne er med mere. Eller det kan være viden om publikums anvendelse af arealerne: hvor holder publikum særligt af at komme, hvor er der evt. konflikt mellem forskellige brugergrupper.

- Dine ønsker til den fremtidige forvaltning af arealerne. Det kan f.eks. være ønsker om træartsvalg, genopretning af flere moseområder i skoven, anlæg til friluftslivet f.eks. stier, bålpladser.

For alle ønskerne gælder, at chancen for at komme med i den endelige plan er størst, hvis der er tale om konkrete velbegrundede tiltag, der kan stedfæstes på et kort.

Sådan gør du

Herunder kan du se, hvor der er nye driftsplaner på vej, hvilken adresse du skal sende dine forslag og ønsker til, og hvornår vi senest skal have dit bidrag:

Offentlig høring

Indkaldelsen af bidrag fra brugerne er et led i det indledende arbejde med de nye driftsplaner. Senere i forløbet kommer en egentligt offentlig høringsproces af driftsplanerne.