Driftsplan Fyn

Plan for Naturstyrelsens områder

Landskaber, friluftsliv og natur forbedres og udvikles i den kommende periode. Både i forhold til eksisterende naturområder og ved nyetablering af skov og naturområder, vil der blive investeret i mulighederne for at nyde de fynske arealer som er i Naturstyrelsens varetægt. 

Skovarealet stiger markant i perioden, friluftslivet understøttes af flere faciliteter og forskellige udfoldelsesmuligheder.

Naturkvaliteten understøttes og forbedres på flere områder, ligesom der plejes for landskab og udsigter over hele Fyn.

Konkrete mål: 

76 ha lysåben natur og græsningsskov afgræsses for at understøtte flere forskellige naturtyper og arter og for at sikre udsigter over de fynske landskab
35 ha lysåbne arealer ryddes for opvækst på sårbare naturområder og 15 ha skov konverteres til lysåben natur
64 ha tilbageføres til den naturlige hydrologi for at sikre naturtyper og arter afhængige af netop disse forhold.
Friluftslivet understøttes ved nye stier, overnatningspladser, P-pladser og meget andet.

Velbesøgt natur

”Vi skaber velbesøgt natur. I hvert naturområde sikrer vi synergien mellem skoven, stranden eller det åbne naturareal. Det gavner planter, dyr og mennesker. Vi sørger i driften for, at der er plads til orkideer, sorte egern, rørhøge og mountainbikere”

Jakob Harrekilde Jensen, skovrider i Naturstyrelsen Fyn

Høring

Afslutning af høring af driftsplanen for Naturstyrelsen Fyn. Planen var i høring fra 2. oktober til 2. december 2015

Driftsplanen for Naturstyrelsen Fyn har været i offentlig høring i perioden fra den 2. oktober til den 2. december 2015. Alle blev inviteret til at kommentere både de konkrete forslag i planudkastet og mere generelle forhold vedrørende Naturstyrelsen Fyns arealer og arealdrift. Der er indkommet 23 høringssvar.

Høringsmateriale, følgebrev og høringsnotat kan downloades samlet herunder

Samlede Dokumenter Til Høring

Sådan bliver en driftsplan til