Driftsplaner Midtsjælland

Planer for Naturstyrelsens arealer på Midtsjælland

Sammenlægning af enheder:

Fra og med januar 2019 gik Naturstyrelsen fra at have 18 til 16 enheder – enhederne Østsjælland og Midtjylland er blevet nedlagt. Ansvaret for de tidligere enheders områder er blevet uddelt til andre enheder. Der kan læses mere om enhedssammenlægningen og de dertilhørende ændringer til driftsplanerne her: Enhedssammenlægning.

Naturen skal hænge bedre sammen:

Orkidéer, hasselmus, perlemorsommerfugle og andre sjældne dyr og planter får flere og bedre levesteder i den vestsjællandske natur.

Der kommer blandt andet nye græsningsskove ved Hønsehals på Tuse Næs nær Holbæk og på Nakkehalvøen ved Rørvig. Der kommer nye skovmoser og græsningsskov i Bidstrup Skovene ved Hvalsø og ny urørt bøgeskov i Valborup Skov.

Der skal i alt laves 51 hektar ny lysåben natur og ca. 30 hektar med nye vandhuller og skovmoser. En stor del af naturplejen vil komme til at foregå indenfor grænserne af den nye nationalpark, Skjoldungernes Land.

Der kommer også nye indsatser målrettet friluftslivet. Naturstyrelsen genskaber blandt andet et nyt udsigtspunkt fra Højsandet, og i Kårup Skov ved Sejerøbugten bygger Naturstyrelsen en ny rute for mountainbike-cykler.

"Vi binder Vestsjællands natur bedre sammen. Der kommer flere sammenhængende skovmoser, enge og områder med gamle træer. Mennesker og dyr skal kunne bevæge sig mere uforstyrret gennem landskabet"

Jens Peter Simonsen, Skovrider i Naturstyrelsen Midtsjælland.

Konkrete mål:

 • 55 hektar med nye græsningsskov.
 • 4 nye søer i blandt andet Kongsøre Skov.
 • 4-6 nye paddevandhuller blandt andet på Røsnæs.
 • 1,5 ha nyt overdrev i Myrdeskov ved Ringsted i en fælles indsats med Allindelille Fredskov.
 • 25.000 kubikmeter certificeret, bæredygtigt træ årligt
Kortet viser Naturstyrelsens arealer på Midtsjælland, 2019

Planen har været i høring

Driftsplanen har været i høring primo 2014

Høringsnotat og materiale findes herunder:

Høringsnotat NST Vestsjælland

Høringsbrev

Høringsliste -Landsdækkende

Høringsliste - Vestsjælland

Løbende planændringer

En vedtaget driftsplan gælder i en 15 årig periode. Ændringer i driftsplanen forekommer som hovedregel kun i forbindelse med en midtvejsrevideringen efter 7-8 år. Såfremt der sker ændringer før eller efter midtvejsrevideringen vil de fremgå herunder.

Planændringer:

 • Bidstrup
 • Gammel Lejre
 • Greve skovene
 • Roskilde
 • Kystarealer nordvest
 • Vejrhøjbuen

Find driftsplanændringerne her

Sådan bliver en driftsplan til