Driftsplan Bornholm

Plan for Naturstyrelsens arealer på Bornholm

Farvel til graner:

Bornholms statsskove vil fremover få flere løvtræer og færre grantræer. Omkring en tredjedel af rødgranbevoksningerne skal fældes, og de bliver genplantet med flere arter som eg, bøg, kirsebær og andre løvtræer. Det vil ikke mindst forvandle Almindingen og Rø Plantage til mere artsrige skove.

Det er en del af plan-forslaget for statsskovene på Bornholm frem til 2030. Målet er skove med mere biodiversitet, bedre økonomi – og skove, der er mere robuste over for orkaner og skadedyr.

Hvis planen føres ud i livet, skal der i kommende driftsperiode fældes omkring 500 hektar grantræer.

De nye skove vil give levemuligheder for insekter som blåhale, bøgeløber og egekarmin - og planter som anemoner, kodrivere og gøgeurter. Skoven vil blive mere indbydende for friluftslivet.

"Vi skal væk fra ensformige bevoksninger med kun én slags træer med samme alder. En blandingsskov er bedre for naturen og er mere robust overfor storme og skadedyr."

- Søren Friese, Skovrider i Naturstyrelsen på Bornholm

Konkrete mål

  • Mere biodiversitet og færre grantræer i Bornholms statsskove.
  • Blandet skov erstatter en tredjedel af de nuværende rødgranbevoksninger.
  • Fra 2015 til 2030 skal der fældes omkring 500 hektar grantræer.
  • Lettere adgang til at opleve bornholmske landskabstræk.
  • Vådområderne i Almindingen får et løft til gavn for biodiversiteten – blandt andet de sjældne vandbiller bred vandkalv og lys skivevandkalv.
  • Gyvel og rynket rose bekæmpes på Hammeren og i Blykobbe Plantage.
  • Hammershus bliver restaureret og får nyt besøgscenter.
Naturstyrelsens arealer på Bornholm 2015.

Planen har været i høring

Driftsplanen var i offentlig høring frem til den 15. marts 2015

Alle blev inviteret til at kommentere både de konkrete forslag i planudkastet og mere generelle forhold vedrørende Naturstyrelsen – Bornholms arealer og arealdrift.

Høringsbrev

Høringsliste - landsdækkende

Høringsliste - Bornholm

Høringsnotat Bornholm

Følgebrev til Høringsnotat

Løbende planændringer

En vedtaget driftsplan gælder i en 15 årig periode. Ændringer i driftsplanen forekommer som hovedregel kun i forbindelse med en midtvejsrevideringen efter 7-8 år. Såfremt der sker ændringer før eller efter midtvejsrevideringen vil de fremgå herunder.

Sådan bliver en driftsplan til