Driftsplan Vadehavet

Plan for Naturstyrelsens områder

Løvskov breder sig efter orkankatastrofe

Naturstyrelsen vil de kommende år pleje de unge træer, der blev plantet i Sydvestjylland efter orkanen i 1999.

I øjeblikket står træerne mange steder så tæt, at det er ikke er til at komme frem mellem dem. Men det bliver der lavet om på, så de ufremkommelige, mørke skove bliver lysere og mere indbydende. Samtidig får skovene større værdi for planter og dyr.

Der skal blandt andet laves lysninger i Stensbæk Plantage og Lovrup Skov, enge med græsning i Stursbøl Hegn og åbne skovmoser i Råbjerg Plantage og Klaskeroj Skov.

Produktionen af pyntegran vil langsomt blive faset ud. I stedet vil pyntegranskovene i blandt andet Stursbøl Skov og Lovrup Skov langsomt blive forvandlet til frodige løvskove.

"Ved at lave lysninger og åbninger mellem træerne vil man for første gang i mange år kunne finde fredfyldte og solbeskinnede pletter i orkanskovene, hvor man kan iagttage dyrelivet og finde fred og ro."

Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen i Vadehavet

Konkrete mål

  • 200 hektar med nye græsningsarealer
  • 200 hektar med hedepleje
  • 200 hektar med nye skovsumpe og naturlige vandforhold

Høring afsluttet

Afslutning af høring af driftsplanen for Naturstyrelsen Vadehavet. Planen var i høring frem til d. 14. februar 2014.

Forslaget til driftsplan for Vadehavet var i offentlig høring frem til den 14. februar 2014.

De indkomne høringssvar er behandlet i nedenstående høringsnotat. Ligeledes findes herunder det øvrige høringsmateriale.

Samlet høringsnotat for driftsplan Vadehavet

Liste over høringssvar

Følgebrev til høringsnotat

Høringsbrev

Høringsliste - Landsdækkende

Høringsliste - Vadehavet

Løbende planændringer

Løbende ændringer i driftsplanen fremgår herunder.

En vedtaget driftsplan gælder i en 15 årig periode. Ændringer i driftsplanen forekommer som hovedregel i forbindelse med en midtvejsrevideringen efter 7-8 år. Såfremt der sker ændringer før eller efter midtvejsrevideringen vil de fremgå herunder.

Planændringer:

Hønning Plantage og Renbæk Plantage
Margrethe Kog Syd - Østlige del

Sådan bliver en driftsplan til