Driftsplan for Søhøjlandet

Fra og med januar 2019 gik Naturstyrelsen fra at have 18 til 16 enheder – enhederne Østsjælland og Midtjylland er blevet nedlagt. Seks områder fra den nedlagte enhed Midtjylland overgik til enheden Søhøjlandet. Der er ikke udarbejdet en samlet driftsplan for den sammenlagte enhed. Her på siden kan du se de gældende planer.

Driftsplanen for Søhøjlandet 

Driftsplanen er et styringsværktøj, som skal sikre, at udviklingen af enhedens skove og naturarealer sker i overensstemmelse med Naturstyrelsens overordnede strategier og målsætninger indenfor de rammer lovgivningen i øvrigt udstikker.

Naturstyrelsen har udarbejdet en driftsplan for driften i Naturstyrelsen Søhøjlandet før enhedssammenlægningen for perioden fra 2000 til og med 2015.

Se den gældende driftsplan: Driftsplan 2000-2015 (pdf, 10,7 MB)

Efterfølgende planændringer kan ses her: Se planændringer

Driftsplanen for den nedlagte enhed Midtjylland

Seks af enhedens 22 arealer, i Ikast-Brande Kommune og den vestlige del af Silkeborg Kommune, blev overført til Naturstyrelsen Søhøjlandet. Der er allerede udarbejdet driftsplaner for disse arealer. 

Se de gældende planer i driftsplanen for enheden Midtjylland.

Oversigtskort over arealer som administreres af Naturstyrelsen Søhøjlandet

 

 

Sådan bliver en driftsplan til: