Driftsplan for Hovedstaden

Sammenlægning af enheder: Fra og med januar 2019 gik Naturstyrelsen fra at have 18 til 16 enheder – enhederne Østsjælland og Midtjylland er blevet nedlagt. Ansvaret for de tidligere enheders områder er blevet uddelt til andre enheder. Der kan læses mere om enhedssammenlægningen og de dertilhørende ændringer til driftsplanerne her: Enhedssammenlægning.

På grund af nedlæggelsen af enheden Østsjælland og den efterfølgende overdragelse af Østsjællands arealer til Hovedstaden, består områdeplanerne for den nuværende enhed, Hovedstaden, af områdeplaner for Hovedstaden samt driftsplaner for Østsjælland, der stadig er gældende.

 

Kort 1: Oversigtskort over arealer som administreres af Naturstyrelsen i Hovedstaden. Arealerne, som er overgået til enheden, er fremhævet på kortet.

Her kan du finde gældende områdeplaner for Hovedstaden

Her kan du finde gældende driftsplaner, Hovedstaden overtog efter nedlæggelsen af Østsjælland

Yderligere information for nedlagte enhed Østsjælland:

Samlet beskrivelse

Hugst, kulturer og bevoksningspleje