Driftsplan Sønderjylland

Plan for Naturstyrelsens områder

Driftsplanen forklarer de overordnede mål med driften af distriktets skove i perioden 2001-2015.

Heri er der rigtig mange naturoplysninger at hente.

Driftsplanen for Skov- og Naturstyrelsen, Sønderjylland, består på grund af sammenlægninger, af Gråsten og Aabenraa Statsskovdistrikters driftsplaner samt dele af Haderslev Statsskovdistrikts driftsplan.
Naturstyrelsen – Sønderjylland arbejder efter alle de tidligere distrikters driftsplaner.

Da hver plan dækker sit geografiske område, skal oplysninger søges i den plan der omfatter området.

Høring

Sådan bliver en driftsplan til