Driftsplan Blåvandshuk

Plan for Naturstyrelsens områder

Flere lysninger i skovene:

Skovene omkring Blåvandshuk skal ikke alle steder genplantes, når den bliver fældet. I stedet skal der være flere klitheder og enge.  

Naturstyrelsen vil blandt lave flere lysninger i Kærgaard Plantage, Vejers Plantage og på Fanø. De nye tiltag vil både gavne biodiversiteten og publikums oplevelsesmuligheder. 

Det er især de steder, hvor der er meget sand og vand i jordbunden, at Naturstyrelsen nu vil lade naturen råde. Her kan træerne knap nok vokse, men områderne får fremover stor værdi som levesteder for planter og dyr.

Der hvor vækstbetingelserne er bedre, vil Naturstyrelsen fortsat passe skoven for, at den kan levere træ til for eksempel tømmer, brænde og papir.

"Nogle steder er vækstbetingelserne så barske, at vi nu stopper anstrengelserne for at producere tømmer og i stedet glæder os over, hvad naturen byder på. "

Skovrider Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen i Blåvandshuk

Konkrete mål:

  • Mere biodiversitet og mindre granskov.
  • Rydde 200 skov og genskabe klithede, mose og skoveng.
  • Rydde 150 hektar gran og plante eg og bøg.
  • Indplantning af løvtræ og andre robuste træarter på 530 hektar.

Driftsplanen blev vedtaget i 2014

Planen har været i høring

Se høringsmaterialet

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsnotat

 

Løbende planændringer

En vedtaget driftsplan gælder i en 15 årig periode. Ændringer i driftsplanen forekommer som hovedregel kun i forbindelse med en midtvejsrevideringen efter 7-8 år. Såfremt der sker ændringer før eller efter midtvejsrevideringen vil de fremgå herunder.

Planændringer:

  • Der er ikke foretaget nogen planændringer

Sådan bliver en driftsplan til