Skovudviklingstyper

Skovudviklingstypeplanen beskriver den planlagte udvikling for de skovbevoksede arealer på. Skovudviklingstypeplanerne er udarbejdet som bilag til driftsplan 2007-2021. Der kan derfor være sket ændringer i skovudviklingstyper siden driftsplanen blev udarbejdet.

Skovudviklingstyper

De skovudviklingstyper der er anvendt, på kortene herunder, er defineret i Skovudviklingstypekataloget.

Principperne for udlægningen af skovudviklingstyper er nærmere beskrevet i kapitel 2 om de distriktsvise retningslinjer. Der henvises til arealbeskrivelserne for nærmere beskrivelser af de lokale forhold og prioriteringer.

Skovudviklingstypekataloget kan findes her.