Landskabsplaner

Af kortene fremgår hvilke arealer der fremover vil blive åbne arealer, nåleskovs- eller løvskovsdominerede. Desuden fremgår de arealer, der på sigt udlægges til urørt skov, græsningsskov og andre former for biodiversitetsskov. Landskabsplanerne er udarbejdet som bilag til driftsplan 2007-2021. Der kan derfor være sket ændringer i landskabsplanlægningen siden driftsplanen blev udarbejdet.