Brugerråd Naturstyrelsen Vendsyssel

Brugerrådet

Formålet med brugerrådet er at styrke de lokale borgeres engagement i driften og udnyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå. En meningsudveksling i et lokalt forum kan afdække ønsker, som set fra brugernes synspunkt er meget vigtige, men som kan være svære at opfange for statsskovenes forvaltere.

Rådet er rådgivende overfor Naturstyrelsen Vendsyssel i spørgsmål om benyttelse og drift af vores arealer. Dets sammensætning fremgår af nedenstående liste. Skovrideren er formand for rådet, som mødes mindst 2 gange om året. Naturstyrelsen Vendsyssel fungerer som sekretariat for rådet.

Brugerrådsmøder kan afholdes som offentlige møder eller indgå i andre arrangementer.

Næste møde

Næste møde i brugerrådet forventes afholdt torsdag d. 30. november 2023 kl. 15-17 i mødelokalet på Sct. Laurentii vej 148, Skagen. 

Referater af brugerrådsmøder

Juni 2023

August 2022

Oktober 2021

Juni 2021

September 2020

Medlemmer af Brugerrådet for Naturstyrelsen Vendsyssel

Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ride Forbund 
Landbo Nord
Dansk Ornitologisk Forening 
Danmarks Idrætsforbund 
Dansk Kennelklub
Danmarks Jægerforbund
Dansk Orienteringsforbund 
Friluftsrådet Region Nord
De Unge Biodiversitetsambassadører 
Destination Nordvestkysten
Repræsentant fra MTB-sporten
Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger