Statsskovene - brugerråd

Som led i driften af Naturstyrelsens naturområder er der på hver af Naturstyrelsens lokale enheder nedsat ét brugerråd.

Brugerrådene skal styrke det lokale engagement i og indflydelse på forvaltningen og brugen af de naturområder, som Naturstyrelsen forvalter.

Brugerrådene skal inden for nationale rammer bidrage til at skabe lokale løsninger på lokale problemstillinger.

Drøftelserne på brugerrådsmødet kan fx omfatte emner vedrørende forvaltning, pleje og brug af Naturstyrelsens arealer og med fokus på brugerrelaterede spørgsmål,

Det er brugerrådets opgave at fungere som rådgivende forsamling for Naturstyrelsen. Brugerrådet har dog ingen beslutningsmyndighed.

Medlemmerne af brugerrådene skal repræsentere de tre nedennævnte grupper og med særligt fokus på de to førstnævnte:

  • Aktive brugere, fx mountainbike- og rideklubber
  • Brugere der primært har fokus på naturoplevelser i bred forstand og naturbeskyttelse, fx med fokus på planter, biller, fugle o.a.
  • Turisme

Alle særlige lokale fora, fx ad hoc-grupper ifm etablering af nye skove, nye søer, nye adgangsmuligheder til et naturområde, pleje af særlige naturområder, fortidsminder o.a. ligger brugerrådens rammer. De særlige lokale fora vil typisk bestå af interessenter og/eller folk med specialviden i modsætning til det mere bredt sammensatte brugerråd. Brugerrådet kan fx pege på behov for nødvendig faglig viden eller principper for det konkrete særlige råds virke.

Links

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.