Sønderjylland

Naturstyrelsen Sønderjylland, informerer brugerrådet om den daglige drift af skove og naturområder, og det er brugerrådts opgave er at fungere som rådgivende forsamling for enheden. Har du emner eller ønsker er du velkommen til at henvende dig til enheden eller til det enkelte brugerrådsmedlem.

Brugerrådet i Skoven.