Thy

Brugerråd Naturstyrelsen – Thy Siden 1995 har der været brugerråd på alle Naturstyrelsens lokale enheder, herunder også på Naturstyrelsen – Thy.

Brugerråd Naturstyrelsen – Thy
Siden 1995 har der været brugerråd på alle Naturstyrelsens lokale enheder, herunder også på Naturstyrelsen – Thy.

Formålet med brugerrådet er at sikre, at borgerne får større indflydelse på driften og anvendelsen af ​​Naturstyrelsens arealer.

Naturstyrelsen – Thy informerer brugerrådet om den daglige drift af skove og naturområder, og det er brugerrådets opgave at fungere som rådgivende forsamling for Naturstyrelsen – Thy. Brugerrådet har dog ingen beslutningsmyndighed.

I brugerrådet er medlemmer valgt på offentlige møder samt repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Biologisk Forening for Nordvestjylland, Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, kommunerne, Beredskabsstyrelsen, turistorganisationerne, landboforeningerne, samt Danmarks Jægerforbund.

Mødereferater:

Referat - Brugerrådsmødet den 5. marts 2024

Referat - Brugerrådsmødet den 29. august 2023
Referat - Brugerrådsmødet den 23. marts 2023
Referat - Brugerrådsmøde den 3. oktober 2022