Himmerland

I 1995 blev der oprettet brugerråd på alle landets statsskovdistrikter (i dag: Naturstyrelsens enheder) på initiativ af daværende miljø- og energiminister Svend Auken. Brugerrådene har til formål at styrke det lokale engagement i driften af Naturstyrelsens arealer for derved at skabe de bedst mulige lokale løsninger ingen for de nationale rammer. Brugerrådenes virke er fastlagt i ”Retningslinjer for brugerråd pr. august 2022”

Brugerråd for Naturstyrelsen Himmerland på besigtigelse.

For Naturstyrelsen Himmerland er der nedsat et brugerråd med 13 medlemmer. Der afholdes minimum 2 møder årligt. Medlemmerne udpeges for en periode på 5 år og repræsenterer organisationer og andre med interesse for driften af Naturstyrelsens arealer.

Ved brugerrådsmøderne kan medlemmerne fremsætte spørgsmål, forslag eller kritik, vedrørende driften. Naturstyrelsen Himmerland afholder også offentlige møder og andre arrangementer, hvor alle kan møde frem og give udtryk for deres ønsker til arealernes drift.

Fast repræsentation:

 • Skovrideren er formand og enheden fungerer som sekretariat for brugerrådet.
 • Friluftsrådet
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Idrætsforbund
 • DGI
 • DOF

Yderligere organisationer, foreninger og myndigheder:

 • RebildPorten
 • Danmarks Jægerforbund
 • Rold Skov Orienteringsklub
 • Rideorganisationerne
 • Repræsentant for naturformidlingen
 • MTB brugere i Rold skov
 • Arden fællesråd
 • Landbruget

Brugerrådsmedlemmer:

 • Naturstyrelsen: Skovrider Annette Pihl Strøm Jacobsen
 • Friluftsrådet: Søren Eriksen
 • Danmarks Naturfredningsforening: Anton Thøgersen
 • Danmarks Idrætsforbund: Egon Sloth
 • DGI: Maja Vestergaard Jensen
 • DOF: Jens Vinge
 • RebildPorten: Pernielle Mulvad Møller
 • Danmarks Jægerforbund: Kristian Slyk
 • Rold Skov Orienteringsklub: Helmut Hilden
 • Rideorganisation: Kirsten Skou
 • Repræsentant for naturformidlingen: Søren Risborg
 • MTB brugere i Rold Skov: Henrik Grøn
 • Arden fællesråd: Jens Riise Dalgaard
 • Landbruget: Henrik Dalgaard Christensen

Udgifter:

Afholdes af skovdistriktet – ingen godtgørelse for deltagelse.

Brugerrådet diskuterer genplantning eller ikke genplantning af et af de mange stormfaldsarealer i Rold Skov. Stormfaldet har åbnet muligheder for både en større løvtræsandel før oprindelig planlagt, og for etablering af skovsletter og enge.

Skovrejsning er en vigtig aktivitet for Naturstyrelsen Himmerland. Skovrejsningen sker i samarbejde med vandværkerne, som ønsker at beskytte drikkevandsressourcerne mod sprøjtemidler og gødningsstoffer. Samtidig binder den nye skov CO2 og er hjemsted for mange flere arter, end da arealet blev benyttet til landbrugsdrift. Her kigger en del af brugerrådet ud over en mark, der skal tilplantes med skov.