Brugerråd Naturstyrelsen Blåvandshuk

I 1995 blev der oprettet brugerråd på alle Naturstyrelsens lokalenheder. Baggrunden var at skovens brugere - såvel de organiserede som de uorganiserede - skulle have indflydelse på driften af de skove Naturstyrelsen forvalter. I brugerrådet er der mulighed for at diskutere alle sider af Naturstyrelsens forvaltning. Der kan fremsættes forslag, stilles spørgsmål og rejses kritik. Naturstyrelsen Blåvandshuk havde frem til 2022 to brugerråd. • Brugerråd Syd – (Varde og Fanø kommuner) • Brugerråd Nord – (Ringkøbing-Skjern Kommune) Fra 2022 er dette ændret til ét brugerråd, som holder 2 årlige møder. Er du interesseret i at vide mere om brugerrådet, kan du læse de generelle retningslinjer for brugerråd. Har du emner eller ønsker til Blåvandshuk, er du velkommen til at henvende dig til enheden eller til det enkelte brugerrådsmedlem. Aktuelle navne på brugerrådsmedlemmer kan findes i referaterne nedenfor.