Brugerråd Naturstyrelsen – Fyn

I starten af 2007 blev der oprettet et brugerråd ved Skov- og Naturstyrelsen Fyn, som i dag hedder Naturstyrelsen Fyn.

Formålet med brugerrådet er at sikre, at borgerne får større indflydelse på driften og anvendelsen af Naturstyrelsens arealer.

Naturstyrelsen Fyn informerer brugerrådet om den daglige drift af skove og naturområder, og det er brugerrådets opgave at fungere som rådgivende forsamling for Naturstyrelsen Fyn. Brugerrådet har dog ingen beslutningsmyndighed.

Brugerrådet holder møde 2 - 3 gange årligt, og består af 15 medlemmer.

 • Pia Ellegaard Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening
 • Erik Ehmsen, Friluftsrådet
 • Peter T. Worm, Dansk Rideforbund
 • Kurt Due Johansen, Dansk Ornitologisk Forening
 • Martin Søholm, Dansk Botanisk Forening
 • Kasper Thomsen, Verdens Skove
 • Jørgen Raaen Rasmussen, Danmarks Idrætsforbund
 • Ib W. Jensen, Landbruget
 • Jens Thomsen, Danmarks Jægerforbund
 • Uli Nomis, Dansk Kennel Klub
 • Bjørn Madsen, Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger
 • Niels Lykke, Entomologisk Selskab for Fyn 
 • Poul Baltzer Heide, Odense Museum, udpeget af Naturstyrelsen Fyn
 • Rikke Molin, Odense Fjord Naturskole, udpeget af Naturstyrelsens Fyn
 • Knud Søndergaard, Mountainbiker, udpeget af Naturstyrelsens Fyn