Brugerråd Naturstyrelsen Bornholm

I 1995 blev der oprettet brugerråd på alle Naturstyrelsens lokalenheder. Idéen med brugerrådene er at skovens brugere - såvel de organiserede som de uorganiserede - skal have indflydelse på driften af statsskovene. I brugerrådet er der mulighed for at diskutere alle sider af statsskovenes drift. Der kan fremsættes spørgsmål og forslag eller kritik, hvis noget kan blive bedre.

Brugerrådet

Hos Naturstyrelsen Bornholm er der nedsat et brugerråd med 13 medlemmer, som holder 1-2 møder årligt. Har du emner eller ønsker til Naturstyrelsen Bornholm, er du velkommen til at henvende dig til lokalenheden eller til brugerrådsmedlemmerne. Henvendelser til Naturstyrelsen Bornholm kan rettes til BON@nst.dk.

Er du interesseret i at vide mere om brugerrådet, kan du læse mere i de generelle retningslinier for brugerråd.

Brugerrådsmedlemmerne er udpeget af den organisation, som de repræsenterer. Valgperioden er på maksimalt 4 år. Genudpegning er mulig.

Brugerrådet er rådgivende overfor Naturstyrelsen Bornholm i spørgsmål om benyttelse og drift af vores arealer. Rådets sammensætning fremgår af nedenstående liste. Skovrideren hos Naturstyrelsen Bornholm er formand for rådet.


Rådets medlemmer

Naturstyrelsen Bornholm
Søren Friese

Bornholms Landbrug & Fødevarer
Jens S. Koefoed Vestergård

Bornholms Travselskab
Egon Jensen

Forsvaret - militæret på Bornholm
Jesper Lindqvist

Danmarks Idrætsforbund
Claus Clausen

Danmarks Jægerforbund
Henrik Frost Rasmussen

Danmarks Naturfredningsforening
Michael Stoltze

Dansk Ornitologisk Forening
John Holm

Destination Bornholm
Pernille Kofod Lydolph

Foreningen Bornholm
Niels-Jørn Jensen

Friluftsrådet
Flemming Torsten Sørensen

Naturvejlederforeningen
Thomas Guldbæk

 

Referater:
Referater kan rekvireres ved henvendelse til Naturstyrelsen Bornholm på bon@nst.dk.