Vestjylland

Formålet med de lokale brugerråd er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove indflydelse på skovenes drift og benyttelse. Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå.

Hvad laver brugerrådet?

I henhold til retningslinierne for brugerråd har de anførte organisationer og myndigheder fast repræsentation og fem medlemmer er valgt på offentlige brugerrådsmøder.
Brugerrådet er rådgivende og der afholdes mindst 2 møder årligt. Heraf er ét offentligt, hvor der vælges 3 medlemmer for en 2-års periode.

På møderne drøftes spørgsmål og emner rejst af medlemmerne, og Naturstyrelsen – Vestjylland orienterer om enhedens arbejde, aktuelle emner og planlagte tiltag. Blandt andet emner som naturnær skovdrift, skovrejsning, udsætning af bævere og andre arter, fortidsminder, vandretursfoldere, publikumsfaciliteter, herunder hundeskove og arrangementer har været drøftet.

Brugerrådet er også inddraget i arbejdet med revision af enhedens driftsplaner. Det er virksomhedsplaner som revideres hvert 15. år.

Har du ønsker eller forslag til driften af Naturstyrelsen – Vestjylland kan du henvende dig til et af brugerråds-medlemmerne eller til kontoret Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig på telefon 72 54 30 00 - E-mail: vjy@nst.dk.

Brugerrådsmedlemmer:

Dagorden for brugerrådsmøder

Referater fra brugerrådsmøderne:

Se yderligere information om brugerråd:

Se statusrapport for 2011 for Naturstyrelsen Vestjylland: