Storstrøm

Brugerråd

Formålet med brugerrådet er at styrke de lokale borgeres engagement i driften og udnyttelsen af ​​befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå. En meningsudveksling i et lokalt forum kan afdække ønsker, som set fra brugernes synspunkt er meget vigtige, men som kan være svære at opfange for statsskovenes forvaltere.

Rådet er rådgivende ovenfor Naturstyrelsen – Storstrøm i spørgsmål om benyttelse og drift af vores arealer. Sammensætning fremgår af nedenstående liste. Skovrideren er formand for rådet, som ca. 2 gange om året. Naturstyrelsen – Storstrøm fungerer som sekretariat for rådet.

Brugerrådsmøder kan afholdes som offentlige møder eller indgå i andre arrangementer.

Brugerrådets medlemmer

Forening Navn 
FriluftsrådetHenrik B. Simonsen
Danmarks SportsfiskerforbundChristian Skotte
Dansk Botanisk ForeningBo Melander
Danmarks JægerforbundBo Simonsen
Danmarks IdrætsforbundNiels-Henrik Holscher
DGI StorstrømCamilla Romme Hansen
Dansk Ornitologisk foreningBo Kayser
Dansk Kano- og KajakforbundGorm Serup Borggaard
Dansk VandrelaugNiels Jørgensen
Danmarks NaturfredningsforeningSusie Riis-Jacobsen
VKSTJens Ringsing
Dansk geologisk foreningDELTAGER IKKE
Destination SydkystdanmarkDELTAGER IKKE
Entomologisk og Lepidopterologisk foreningBjarne Skule
RideorganisationerneLone Minkkinen
Dansk Orienterings-forbund Nina Hoffmann