Brugerråd Naturstyrelsen Kronjylland

I 1995 blev der oprettet brugerråd på alle Naturstyrelsens enheder. Ideen med brugerrådene er, at de der bruger skoven også skal have indflydelse - ikke blot på friluftslivets muligheder, men også på driften af statens skove.

Brugerrådene diskuterer alle sider af de lokale enheders drift. Brugerrådets medlemmer kan fremsætte spørgsmål og forslag eller kritik, hvis noget kan blive bedre. De lokale enheder afholder også offentlige møder og andre arrangementer, hvor alle kan møde frem og give udtryk for deres ønsker til lokale enheders drift.

Ved Naturstyrelsen – Kronjylland afholder brugerrådet hvert forår et heldagsmøde og hvert efterår et halvdags møde. Møderne går på tur mellem de enkelte skovområder, således at det tilstræbes at enheden besøges rullende over en firårig periode.


Møderne i 2024:

23. april (heldagsmøde med ekskursion) - Ulbjerg Klint og Sundstrup arealerne
9. oktober (møde på kontoret ved Fussingø)

Referater af brugerrådets tidligere møder kan findes nedenfor.

Er du interesseret i at vide mere om brugerrådet, kan du læse mere i de generelle retningslinier for brugerråd.

 

Brugerrådets medlemmer:

Landboforeningerne Hans Gemælke, Ørsted 
Danmarks Naturfredningsforening, Otto Hansen, Hadsten 
Danmarks Idrætsforbund, Christian Rothmann
Friluftsrådet, Kreds Østjylland, Thorkild Danielsen, Hinnerup
Danmarks Jægerforbund kreds 3, Poul Arne Nielsen
Dansk Islandshesteforening / Dansk Rideforbund, Kristiane Klindt 
Dansk Orienteringsforbund, Michael Dickenson
Dansk Ornitologisk Forening, Østjylland, Joy Klein, Feldballe 
Dansk Vandrelaug, Viborg, Svend Erik Hansen
DGI Østjylland, Bjørn Ruben Pedersen 
Lokal repr., Fussingø området, Egon Thomassen, Randers NV 
Lokal repr., Mols området, Tenna Vognsen, Knebel
Lokal repr., Kalø området, Carsten Skivild, Rønde 
Lokal repr. Viborg, Hans-Peter Harpøth, Viborg
Naturstyrelsen Kronjylland, Peter Brostrøm, Randers NV