Driftscentret

Driftscentret varetager produktion og salg af træ samt er ansvarlig for større indkøb og udbud på tværs af hele Naturstyrelsen

Produktion og salg af træ

Driftscentret udfører træhugstopgaver på alle Naturstyrelsens arealer og afsætter rundtræ og flis til træindustrier, savværker og varmeværker. Driftscentret sælger også brænde til private gennem Naturstyrelsens netbutik.

Driftscentret fælder årligt, hvad der svarer til ca. 500.000 m3 rundtræ og flis (målt i fastmasse) på styrelsens ca. 110.000 hektar skovbevoksede areal.

Løvtræ udgør ca. en femtedel af hugsten, og vil de kommende år være nedadgåede i takt med udfasningen af hugsten i de urørte skove. Løvtræet sælges bl.a. som kævler til industrien, hvor det bliver forarbejdet til gulve, planker, bygningsmaterialer, møbelelementer mv.

Af nåletræet bliver knapt halvdelen til tømmer, der primært saves op til byggeri. Cirka en fjerdedel sælges til industrier, der producerer træemballage, papirmasse eller spånplader. Resten benyttes til energiproduktion.

Udbud og indkøb af varer og tjensteydelser

Driftscentret står også for at indkøbe vare og tjenesteydelser, og herunder at udbyde større indkøb. Indkøb sker efter de gældende regler for statslige styrelser. Du kan se Naturstyrelsens igangværende udbud her og indkøbsplanen her.

Driftscentret køber og sælger også de biler og maskiner, som der anvendes i Naturstyrelsen. Samlet set er der ca. 75 traktorer, ca. 300 øvrige maskiner samt ca. 250 biler i Naturstyrelsen fordelt på hovedkontoret, i Kystdirektoratet og hos de lokale enheder.

Kontakt Driftscentret

E-mail: drc@nst.dk
Telefon: 72 54 30 00

Åbningstider
Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen
Gjøddinggård
Førstballevej 2
7183 Randbøl

CVR nr: 33157274
P-nr.: 1016399783
EAN: 5798000860483

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Salg og produktion

Maskinførere

Udbud & Indkøb