Indkøbsplaner

Naturstyrelsen udbyder løbende offentlige kontrakter. I nedenstående oversigt ses planen for det kommende års offentlige udbud.

Oversigten kan opdateres i løbet af året, men der sker ikke planmæssige opdateringer eller opdateringer ved enhver ændring. Tilbudsgivere bør derfor holde sig orienteret om aktuelle udbud på anden måde. På udbud.dk findes en oversigt over alle aktive EU-udbud og annonceringer under tærskelværdierne.