Hvordan skal man forholde sig til sæler og hvaler?

Hvis man ser en sælunge ligge på stranden, så er det bedste råd at lade den være.

I juni og juli måned føder sælen sine unger, og ved mange af landets kyster kan man derfor opleve, at der ligger sælunger helt alene på stranden.

Sælunger høres ofte hyle og bjæffe højt, men som regel er de ikke blevet forladt af deres mor, og derfor skal man ikke nærme sig dem, selvom hylene kan være hjerteskærende.

Når sælungen ligger alene tilbage på stranden, så er det fordi sælhunnen er svømmet ud for at finde føde, så hun kan producere mælk til ungen.

En sælunge kan uden problemer være ladt alene tilbage på stranden i adskillige timer, for sælunger kan nemlig nøjes med at die ved moren to gange i døgnet.

Moderen kommer normalt ind og finder ungen én til to gange i løbet af natten, hvor der er fred og ro på stranden. Derefter er moderen og ungen sammen kort tid (10 – 20 minutter), så bliver ungen efterladt igen, og moderen fortsætter fiskeriet.

Hold afstand til sælungen

Hvis der er mennesker på stranden i nærheden af ungen, kan det skræmme moderen, som ikke tør komme op til sin unge på grund af frygt for mennesker.

Man skal derfor lade sælunger være, og man skal under ingen omstændigheder gå hen til dem eller røre dem.

Hvis en sælunge ligger på siden, og eksempelvis stritter med den ene af forlufferne og ser lidt ynkelig ud, så er der blot tale om, at ungen forsøger at aflaste brystkassen, så den bedre kan trække vejret. Sæler kan ikke ligge på ryggen.

Der er altså ingen grund til at ringe til efter hjælp på grund af sælunger, der ligger alene.

Sæler eller hvaler med åbne sår

Finder man sæler eller hvaler, der har tydelige sår, kan man kontakte den lokale enhed, der vil vurdere, hvad der skal gøres.

Ser man en død sæl eller et marsvin på stranden, kommer der ikke umiddelbart nogen og fjerner den. For Naturstyrelsen har vedtaget en politik om, at der på statens kyster og strande kun ved større mængder små, døde havpattedyr bliver tale om oprydning.

Døde dyr indgår i fødekæden

Mindre havpattedyr efterlades til naturligt henfald og få lov til at indgå i naturens husholdning, hvor larver og maddiker i døde sæler eller marsvin er godt foder til både fugle og fisk, der igen kan være byttedyr for eksempelvis rovfugle som havørne, som tit bygger reder langs kysterne.

I tilfælde af særligt mange døde havpattedyr i det samme område kan man kontakte sin lokale vildtkonsulent i Naturstyrelsen, som i sådanne tilfælde håndterer eventuel bortskaffelse af døde dyr på Naturstyrelsens arealer. Det vil typisk være i forbindelse med sygdomme som f.eks. sælpest, at man vil kunne finde mange døde dyr på stranden, og i de tilfælde vil de døde dyr i udgangspunktet blive afskaffet, så de ikke er til gene for badegæsterne.

Finder man et større, dødt havpattedyr såsom barde- eller tandhvaler på stranden, skal man ligeledes kontakte sin lokale vildtkonsulent, der vil tage stilling til videre procedurer i henhold til beredskabet.

Afhentning af døde dyr på privat grund

Naturstyrelsen afhenter ikke mindre døde havpattedyr som sæler eller marsvin, som er fundet på privat grund. På private strande er det grundejeren selv, der skal skaffe sig af med det døde dyr.

Kontakt kommunens Teknik- og Miljøforvaltning for forsvarlig deponering af det døde dyr.

Alternativt kan man via email eller telefonisk inden for åbningstiden kontakte sin lokale vildtkonsulent i Naturstyrelsen, der kan rådgive om forsvarlig afskaffelse af små døde havpattedyr.

Sælpest kan ramme

Med års mellemrum bliver den danske sælbestand angrebet af eksempelvis sælpest, og i disse perioder vil der typisk være mange døde sæler at finde langs kysterne.

Sælpest er den samme virus som hvalpesyge, og derfor rådes hundeejere til at holde deres hunde væk fra døde sæler, da de kan risikere at blive smittet med sygdommen.

Ser man mange døde sæler inden for samme område bedes man kontakte sin lokale enhed, da det kan være tegn på sælpest eller anden sygdom.

Sommer sætter gæring i gang

Når der er særligt mange døde sæler ved strandene om sommeren, så skyldes det de stigende vandtemperatur hen over sommeren.

De højere temperaturer får de døde sælers maveindhold til at gære, hvilket bringer sælerne op til overfladen og ind på stranden.

Derfor vil man typisk finde flere døde sæler på stranden om sommeren end om vinteren.

Læs mere om beredskabet for havpattedyr og fugle