Naturstyrelsen Trekantsområdet

Vi forvalter statens skove og naturarealer i Trekantsområdet i forhold til drift, pleje og friluftsliv. Arealerne går fra Boller Skovene i nord til Stenderup halvøen i syd og fra Hastrup Plantage i vest til kysten i øst. Vi rådgiver om særligt beskyttede arter og vi yder hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt. Vi er ligeledes projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter, bl.a. Klima-lavbundsprojekter.

Kontakt Naturstyrelsen Trekantsområdet

På e-mail:tre@nst.dk
På telefon: 72 54 35 85

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen har åbent
Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Adresse
Naturstyrelsen Trekantsområdet
Gjøddinggård, Førstballevej 2
7183 Randbøl

CVR nr. 33157274
P-nr. 1022512982
EAN: 5798000860650

Find vej (Google maps)

Det kan du lave i naturen

Nyheder fra Naturstyrelsen Trekantsområdet

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne