Naturstyrelsen Søhøjlandet

Naturstyrelsen Søhøjlandet forvalter statens skove og naturarealer i Øst- og Midtjylland - både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning. Arealerne går fra Harrild Hede i vest til Nordby Bakker på Samsø i øst og fra Silkeborgskovene i nord til Vorsø i syd. Vi rådgiver angående vildtskader og behandler dispensationer angående vildtforvaltning. Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter samt skovrejsningsprojekter.

Kontakt Naturstyrelsen Søhøjlandet

E-mail: SHL@nst.dk

Tlf. 72 54 39 51

Henvendelser om sæler på tlf. 72 54 39 52

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Søhøjlandet

Vejlbo
Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399511
EAN: 5798000860322

Find vej (Google maps)

Det kan du lave i naturen

Nyheder fra Naturstyrelsen Søhøjlandet

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne