Naturcenter Harrild Hede

Naturcenter Harrild Hede tilbyder daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser naturskoleaktiviteter, der giver naturoplevelser og læring. Der er mulighed for en lang række emner og aktiviteter.

Stedet 

Naturstyrelsen åbnede i foråret 2013 i samarbejde med Ikast-Brande Kommune et nyt naturcenter på Harrild Vandmølle ved Holtum Å og den sydlige ende af Harrild Hede.
Naturcenter Harrild Hede ligger midt i Ikast-Brande Kommune med nogenlunde lige stor køreafstand fra Ikast, Brande og Nørre Snede. Udenfor døren findes over 3000ha statsejede skov- og naturarealer, der kan danne ramme for naturoplevelser, fysiske aktiviteter og friluftsliv. Her er store hede- og plantagearealer, rene og hurtigtstrømmende vandløb, hedesøer, hugorme og rudler af krondyr samt stilhed og højt til himlen.
Det nye naturcenter er for alle i Ikast-Brande Kommune samt områdets turister. Der vil være aktiviteter med fokus på naturoplevelser, mens andre vil have et sundhedsfremmende sigte. Der vil være mødelokaler og faciliteter til gavn for kommunens foreningsliv, og et stort naturrum med indendørs grill vil stå åbent for lokale og turister og danne ramme for uformelt samvær, samtidig med at man kan få information om den lokale natur og kultur. Endelig er der naturskole for daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser. Det er gratis for kommunens institutioner, skoler, forvaltninger og foreninger at benytte naturcenteret. 
Naturcenter Harrild Hede drives af Naturstyrelsen Søhøjlandet i samarbejde med Ikast-Brande Kommune.
Adressen er Fasterholtvej 36, 7330 Brande. (Skal du/I finde vej vha. GPS, kan man med fordel vælge Ejstrupholm som bynavn).

Faciliteter på og omkring Naturcenter Harrild Hede

Stuehuset rummer undervisningslokale med køkken samt soveloft med plads til en klasse. I de nyopførte trælænger er der naturværksted og grejbank. Nær naturcentret findes der teltplads, shelterplads, motionsbane, skovlegeplads, bålsteder samt afmærkede stier i Nørlund Plantage og på Harrild Hede og Castenschiolds Hede.
Grejbanken rummer det nødvendige udstyr til undervisningsaktiviteter indenfor bl.a. biologi, natur-teknik, idræt, hjemkundskab, sløjd og dansk. Endvidere er der anskaffet 40 stk. mountainbikes samt en "hugorm" – en traktortrukket vogn med siddepladser til 28 personer. Der er således både fokus på naturfag, kreative fag, friluftsliv og sundhed samt det sociale.

Naturskoletilbud på naturcenter Harrild Hede

På Naturcenter Harrild Hede kan institutioner, skoler og ungdomsuddannelser i Ikast-Brande Kommune gratis få naturoplevelser, fysiske udfordringer og læring gennem en række naturskoleaktiviteter.
Nedenfor kan du se alle mulighederne samt nogle af de nyhedsbreve, der er sendt ud til kommunens skoler og institutioner. 
Det er Naturstyrelsens naturvejledere, der efter aftale tilrettelægger og gennemfører de enkelte aktiviteter. Et naturskolebesøg bør indgå i et planlagt forløb på skolen eller institutionen, så man får mest muligt ud af timerne på naturcenteret. 
Ikast-Brande Kommune kan søges om tilskud til transporten til og fra Naturcenteret. Dine ledere ved hvordan! 
Du bestiller et naturskolebesøg ved at udfylde et besøgsaftale skema som du downloader ved at klikke her:
Besøgsaftaleskemaet sendes til vores emailadresse: harrildhede@nst.dk 
Du vil derefter få svar fra os hurtigst muligt.

Emner og aktiviteter

Bookinger

Ønsker du at booke naturcenteret og tilhørende faciliteter så send en mail til harrildhede@nst.dk 
Oplys blandt andet hvem du/I er, hvad I vil, hvornår og hvor mange I er. Husk at anføre kontaktoplysninger.
I sommerhalvåret har vi traditionelt så travlt, at bookinger bør foretages et par måneder før den ønskede dato.

Shelters ved Naturcenter Harrild Hede

De fem shelters ved Naturcenter Harrild Hede er forbeholdt Ikast-Brande kommunes daginstitutioner og skoler i hverdagene. Man booker ved at skrive til harrildhede@nst.dk 
I weekender kan private booke op til tre af de fem shelters via www.udinaturen.dk  
Læs om regler for booking af shelters på naturstyrelsens arealer her: Shelter på primitiv overnatningsplads

Booking

Bookingforespørgsler 

sendes til Harrildhede@nst.dk

 

Bookingansvarlig

Karen Rasmussen

karas@nst.dk 
tlf nr.: 72543955
mobil nr.: 25269566

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.

Undervisningsmateriale