Naturstyrelsen Vadehavet

Naturstyrelsen i Vadehavet forvalter statens skove og naturarealer i området omkring Vadehavet – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning. Vi behandler ansøgninger om regulering af skadevoldende vildt jf. vildtskadebekendtgørelsen, samt afholder jagt- og bueprøver m.m. Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kontakt Naturstyrelsen Vadehavet

E-mail: vad@nst.dk
Telefon: +45 72 54 33 31
 

Åbningstider

Mandag-torsdag: 08:30-16:00
Fredag: 08:30-15:00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Vadehavet

Skovridervej 3, Arnum
6510 Gram

Find vej (Google maps)

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399678
EAN: 5798000860667

 

Det kan du lave i naturen

Nyheder fra Naturstyrelsen Vadehavet

Kontakt Skovarbejdere

Skovarbejdere kontaktes via lokalenheden på tlf. 72 54 33 31

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne