Naturstyrelsen Himmerland

Naturstyrelsen Himmerland forvalter statens skove og naturarealer i Himmerland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning. Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter i Nordjylland. Vildtforvaltning og jagtprøver i himmerlandsområdet varetages af Naturstyrelsen i Kronjylland.

Kontakt Naturstyrelsen Himmerland

På E-mail: HIM@nst.dk

På telefon: 7254 3900

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-14.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen

Møldrupvej 26
9520 Skørping

CVR nr. 33157274
P-nr.: 1016399368
EAN: 5798000860308

Find vej (Google maps)

Det kan du lave i naturen

Nyheder fra Naturstyrelsen Himmerland

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne