Nordsjælland

Vi forvalter de statslige arealer i forhold til drift og pleje, urørt skov, naturnationalparker, friluftsliv og naturvejledning. Vi rådgiver om vildt og særlige beskyttede bilagsarter, og har ansvar for høst og salg af skovfrø. Vi yder hjælp til håndtering af invasive arter og fungerer som projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kontakt Naturstyrelsen Nordsjælland

E-mail: nsj@nst.dk
Tlf.: 72 54 32 00

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00
Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid ring til kontakttelefonen. Sms modtages ikke på kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Nordsjælland

Ostrupgård
Gillelejevej 2B
3230 Græsted
Find vej med Google maps

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399988
EAN: 5798000870130

 

Det kan du lave i naturen

Nyheder fra Naturstyrelsen Nordsjælland

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne