Frø til træer og buske

Naturstyrelsen Nordsjælland er en af de største leverandører af frø til dansk skovbrug.

Frø til træer og buske sikrer skovens overlevelse

Behovet for frø til vore skove dækkes så vidt muligt ved at indsamle frø i de bedste danske skovbevoksninger og i særligt anlagte frøavlsbevoksninger.

Der importeres kun frø, når de danske frøkilder ikke kan dække det nødvendige behov, eller når der er betydelige fordele forbundet med at anvende udenlandsk plante materiale.

Naturstyrelsen Nordsjælland udvikler løbende bedre metoder til behandling og lagring af frø og yder også rådgivning om frø- og planteskoleteknik.

Til gavn for alle købere af frø og planter udgiver Naturstyrelsen Nordsjælland frøkildebeskrivelser, der indeholder korte, let tilgængelige oplysninger om udvalgte frøkilder og om frø- og plantematerialets specifikke egenskaber og anvendelsesmuligheder.

Vidste du at…

Mange af skovens træer kun sætter frø med flere års mellemrum, og det er derfor nødvendigt at høste og gemme frø i de år, hvor der er en rigelig frøsætning.