Bævere i Nordsjælland

Der blev indfanget 6 bæverfamilier i Tyskland mellem 2009 og 2011. I alt 23 dyr blev genudsat i Nordsjælland. De bidrager til en ny sund bestand af bævere her.

I 2009 – 2011 blev der sat 23 bævere ud i Arresø og opland. Bæverne blev hentet fra Elben i Wittenberg-Leipzig området (Sachsen – Anhalt) i Tyskland. Bæverne er fanget forskellige steder, så de tilhører forskellige familier, for som udgangspunkt at have et så genetisk varieret materiale som muligt. Siden udsætningen er bæverene blevet overvåget ved årlige bævertællinger frem til 2018.

Projektbeskrivelse

De første bævere blev sat ud i Nordsjælland i 2009 efter mange års arbejde med forvaltningsplan, udsætningsplaner, ansøgninger og en høring i forbindelse med Pilotprojekt Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Målet med reintroduktionen af bæver er at genindfører en økologisk nøgleart, som hører til i den danske natur, og som kan tilføre skov- og naturområder en del af deres tidligere naturlige dynamik. Samtidig kan Danmark leve op til Bernkonventionen og EU-Habitatdirektivets artikel12, om at undersøge muligheden for at genindføre naturligt hjemmehørende arter.

Efter en vellykket udsætning af bæver i Flynder Å på Klosterheden i Vestjylland og undersøgelser i Nordsjælland, der viste et stort potentiale i og omkring Arresø, fik Naturstyrelsen Nordsjælland godkendelse til udsætning af bævere i dette område.

De første bævere blev sat ud i Nordsjælland i 2009 efter mange års arbejde med forvaltningsplan, udsætningsplaner, ansøgninger og en høring i forbindelse med Pilotprojekt Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Målet med reintroduktionen af bæver er at genindfører en økologisk nøgleart, som hører til i den danske natur, og som kan tilføre skov- og naturområder en del af deres tidligere naturlige dynamik. Samtidig kan Danmark leve op til Bernkonventionen og EU-Habitatdirektivets artikel12, om at undersøge muligheden for at genindføre naturligt hjemmehørende arter.

Efter en vellykket udsætning af bæver i Flynder Å på Klosterheden i Vestjylland og undersøgelser i Nordsjælland, der viste et stort potentiale i og omkring Arresø, fik Naturstyrelsen Nordsjælland godkendelse til udsætning af bævere i dette område.

Fakta

Projekttype: Genudsættelse
Periode: 2009-2011
Samarbejdspartnere: Naturstyrelsen, Hillerød, Halsnæs og Gribskov Kommuner

Projektforløb

Kort over projektområdet

Arresøoplandet omfatter ca. 216 kvadratkilometer, og består af en række større og mindre søer samt flere større og mindre vandløb.

Kort over Arresø med opland og de steder, hvor bæveren er sat ud.

Billeder

Kontakt

Lise Vølund
Biolog
Naturstyrelsen Nordsjælland
Lisvo@nst.dk
+45 72 54 31 95
+45 40 28 05 66

Nyheder