Fiskeørn

I sommeren 2011 byggede et fiskeørnepar en rede i Gribskov. Siden da er de vendt tilbage, og siden 2017 har man kunnet følge livet i reden direkte her på siden via et webcam.

1. marts 2024: Vi er ved at gøre kameraet klar til en ny sæson ørne-tv. Vi forventer at vi tænder for live-streaming i sidste halvdel af marts, så hold øje på hjemmesiden.

Naturstyrelsen Nordsjælland samarbejder med Nationalpark Kongernes Nordsjælland om web-kameraet.

Se: Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Der kan være dårlige signalforhold i Vandmosen, særligt når skoven er sprunget ud, men vi arbejder løbende på at forbedre streamingen.

Oplev ørnene i skoven og på webcam

Færdsel i området ved reden

Fiskeørneparret i Gribskov, var det første ynglepar i Danmark. Derfor gav Naturstyrelsen et adgangsforbud, der gjaldt fra 2012 til 2015. Forbuddet blev fornyet frem til 2018, hvor det udløb. I mellemtiden er der kommet flere ynglende fiskeørne til Danmark og på den baggrund har Naturstyrelsen vurderet, at der ikke længere er tilstrækkeligt grundlag for et egentligt forbud om færdsel, men henstiller i stedet til ikke at forstyrre fuglene i yngleperioden. Ifølge EU-direktivet om fuglebeskyttelse er det forbudt at skræmme fikseørnen, da yngleområderne skal beskyttes. Det giver derfor mening at holde sig på afstand, observere reden og ørnene fra udsigtsposterne og følge med på helt tæt hold hjemmefra via live-stream fra Naturstyrelsens webcam ved reden. Derfor henstiller Naturstyrelsen til, at området hvor fiskeørnene yngler holdes fri for færdsel i perioden 1. april - 31. august. Der vil være tydelige markeringer i skoven af yngleområdet, hvor vi henstiller til ikke at gå ind. Trods denne anmodning er der dog god mulighed for at se til reden og opleve fiskeørnene, når de flyver til og fra reden. Der er bedst udsigt fra Gribsø Bakker, der ligger lidt udenfor yngleområdet. Husk kikkert!

Vi vil løbende opdatere siden med begivenheder fra reden. Se nedenfor.

Vi får mange henvendelser fra jer med jeres observationer, tak for det. Vi kan desværre ikke nå at svare på alle henvendelser.

Begivenheder i 2023:

7. og 8. august:

Det kraftige stormvejr mandag og tirsdag i denne uge har sat en stopper for den direkte streaming fra fiskeørne-reden i Gribskov. Da sæsonen er næsten slut, har vi valgt ikke at bruge ressourcer på, at få kameraet i gang igen.

I disse uger fodres de tre unger af den ene forælder. I år er det tilsyneladende hunnen, der står alene for fodringen, mens det i tidligere år har været hannen. Ungerne øver sig i denne tid i at flyve og fange deres egen føde. I løbet af de kommende uger trækker ungerne og hunnen sydpå.

Vi håber på, at vi igen til næste år kan få lov til, at opleve fiskeørne i Gribskov.

20. juli:

Så har alle tre unger været på flyvetur uden for reden. Forældre-hannen har været væk i snart en uge, men moderen er heldigvis flittig til at hente fisk selv og holde ungerne med mad. 

17. juli:

Ungerne er snart flyvefærdige. Derfor har vi zoomet lidt ud på kameraet for at følge ungernes flyvetræning i området.

10. juli:

Desværre lykkedes det ikke at ringmærke ungerne. Efter en klatretur på over 30 meter op i redetræet blev det klart, at forholdene i toppen af træet gjorde, at det var umuligt at komme op i reden. Reden er blevet halvanden meter høj og to meter i diameter, så det var ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at komme op i reden uden at en stor del af reden skulle fjernes først. Det vurderede ringmærkeren ikke var hensigtsmæssigt i forhold til forstyrrelsen det ville medføre. 

Forsøget med ringmærkningen skabte naturligvis lidt forstyrrelse, hvilket gjorde, at forældrene fløj fra reden. Ungerne tog sig ikke af postyret, og forældrene var tilbage i reden en halv times tid efter, at ringmærkeren var væk. Det hele tog ca. en times tid.

3. juli:

Fiskeørneungerne i reden skal ringmærkes. Det har Ringmærkningsadministrationen hos Statens Naturhistoriske Museum besluttet. Ringmærkningen foretages for at ungernes gøren og laden vil kunne følges i fremtiden. Det er helt ufarligt for de tre store unger at blive ringmærket. Til gengæld er det en stor udfordring for ringmærkeren Kim Skelmose, at kravle op til ungerne, hvor de både skal måles og vejes før selve ringmærkningen.

Af hensyn til Kim Skelmose, slukker vi kortvarigt for livestreamingen under arbejdet med at ringmærke, som kommer til at foregå i løbet af denne uge. Kim vil i stedet lave en kort video, der viser hvordan ringmærkningen har fundet sted. Videoen vil efterfølgende blive delt på hjemmesiden og Facebook.

31. maj:

Nu er alle tre unger ude af æggene, og fodringen er i fuld gang.

30. maj:

Nu er der to unger i reden. Spændende hvornår det 3. æg klækker. Der er sket flere ting i pinsen. Se videoer med begivenhederne nederst på siden.

27. april:

På billedet herunder kan man se, at der nu er tre æg i reden.

23. april:

Nu er der med sikkerhed to æg i reden.

19. april:

1. æg er lagt.

7. april:

Der er sket det herlige over påsken, at en mage nu har indfundet sig, og at parringen er i fuld gang. Det lover godt for sæsonen.

31. marts: 

For første gang i år er der en fiskeørn i reden. En enlig fugl besigtigede reden, så nu bliver det spændende om den slår sig ned, og om der også indfinder sig en mage?

21. februar:

Vi er ved at gøre kameraet klar til en ny sæson ørne-tv. Vi forventer at vi som vanligt tænder for live-streaming i starten af marts, så hold øje på hjemmesiden.

Videoklip med forskellige begivenheder fra reden kan ses herunder:

Læs mere om redens historik og se videoer fra tidligere år